Biuro rachunkowe DEKRET

Biuro rachunkowe Dekret

Usługi księgowe i rachunkowe

czyli biuro rachunkowe dekret rachunkowość dla firm prowadzimy w oparciu o model indywidualnej wyceny dla każdego Klienta. Koszt usług uzależniony jest m.in. od:

– formy ksiąg podatkowych – Księgi Handlowe, KPiR, ryczałt
– formy prawnej – osoba fizyczna, spółka cywilna, Spółka z o.o.
– branży – działalność usługowa, handlowa, produkcyjna
– ilości dokumentów i zapisów księgowych
– ilości zatrudnionych pracowników
– stopnia złożoności rozliczeń podatkowych
– innych – firma jest płatnikiem VAT, transakcje WNT, export-import, itp.

Usługi księgowe i rachunkowe obejmują:

– Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowej, ryczałtu
– Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży
– Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia
– Sporządzanie deklaracji miesięcznych
– Rozliczenia ZUS właściciela firmy
– Sporządzanie i dostarczanie do US pism, korekt i deklaracji miesięcznych
– Rozliczenie roczne właściciela firmy
– Reprezentowanie podatnika przed US, UKS, ZUS, GUS
– Zmiany danych w US i ZUS
– Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
– Sporządzanie i przesyłanie pism w sprawach karno skarbowych
– SMSy/e-maile z informacjami dotyczącymi wielkości podatków i składek do zapłaty
– Prowadzenie spraw przed US,UKS,ZUS, w tym karno-skarbowych, w imieniu podatnika
– Analizy i zestawienia ekonomiczne i finansowe
– Konsultacje, porady księgowe i prawne w siedzibie Biura Rachunkowego
– Telefoniczne konsultacje, porady księgowe i prawne w godz.8-20

Zakres obsługi kadrowo-płacowej:

– Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,
– Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
– Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
– Wystawianie świadectw pracy
– Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
– Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń.

 

Zapraszamy www.dekretbiuro.com